Cena brutto 0.00 pln
ilość 0 szt.

O WYDAWNICTWIE

Wydawnictwo Światło-Życie zaistniało oficjalnie na rynku wydawniczym w roku 2000. Jest ono działem Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego, który został powołany w 1998 roku przez Instytut Niepokalanej Matki Kościoła (świecki instytut życia konsekrowanego, diakonię stałą Ruchu Światło-Życie) do propagowania i rozwijania myśli teologiczno-społecznej założyciela ruchu oazowego. Zasadniczą część publikacji stanowią książki zawierające teksty ks. Franciszka Blachnickiego, zarówno z dziedziny duchowości, jak i społecznej, oraz jego pamiętniki.

Poza tym wydawnictwo publikuje książki innych autorów – książki z dziedziny religijno-społecznej, mniejsze opracowania i książki dotyczące homoseksualizmu, przygotowywane przez grupę „Odwaga”, książki o tematyce małżeńskiej i rodzinnej oraz książki dla dzieci. Ważną częścią pracy wydawnictwa jest opracowywanie do druku materiałów formacyjnych Ruchu Światło-Życie.

Siedziba Wydawnictwa mieści się w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 148.

 

Trochę historii

Wydawnictwo Światło-Życie jako struktura nieoficjalna istnieje od 1978 roku. Powołał je Czcigodny Sługa Boży Franciszek Blachnicki w celu przygotowywania, drukowania i kolportowania materiałów formacyjnych dla rozwijającego się Ruchu Światło-Życie.

W zamierzeniach ks. Blachnickiego było ono częścią Diakonii Słowa i posiadało następujące działy: produkcję (redakcję merytoryczną i redakcję techniczną), reprodukcję (drukarnie) i dystrybucję (kolportaż, rozpowszechnianie).

Siedziba wydawnictwa do 1990 roku mieściła się w Zakopanem, a następnie została przeniesiona do Lublina, stamtąd zaś do Krakowa. Materiały publikowane w tym czasie były wydawane poza cenzurą. Z tego powodu nie wszystkie zawierały na kartach tytułowych pełne dane bibliograficzne, a samo wydawnictwo funkcjonowało pod nazwą Redakcja Wydawnictw Ruchu Światło-Życie.

W ramach wydawnictwa, poza materiałami formacyjnymi, ukazywały się też broszury i książki a także periodyki, takie jak:

  • „Ruch Światło-Życie. Biuletyn informacyjny”,
  • „Głos Papieża Jana Pawła II”,
  • „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych”,
  • „Siloe. Listy do grup modlitewnych”,
  • „Koinonia. Biuletyn odnowy parafii”,
  • „Eleuteria. Pismo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka”,
  • „Ad Christum Redemptorem! Biuletyn Wielkiej Ewangelizacji”,
  • „Dojrzałość ucznia. List do alumnów i nowicjuszy”.

Mimo ograniczonych możliwości działania wydawnictwa w Polsce w czasach komunistycznych jego działalność nigdy nie została przerwana, była bowiem  niezbędna dla istnienia Ruchu Światło-Życie.

Ks. Franciszek Blachnicki, po objęciu ośrodka w Carlsbergu w Niemczech i podjęciu tam formacji według charyzmatu światło-życie, rozpoczął również wydawanie książek, czasopism i materiałów oazowych. Pierwsza publikacja została wydrukowana w grudniu 1982 roku.

W tym celu stworzył drukarnię im. św. Maksymiliana (która została poświęcona 14 sierpnia 1984 roku) oraz wydawnictwo Maximilianum. Oprócz podręczników i książek, które miały stanowić podstawową i programową literaturę Ruchu Światło-Życie, Maximilianum wydawało czasopisma: „Życie w świetle”, „List do Dzieci Bożych”, adresowane do uczestników Ruchu, a dla Chrzścijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów ‒ jej pismo programowe „Prawda-Krzyż-Wyzwolenie” oraz inne materiały formacyjne. Ks. Franciszek Blachnicki zamierzał również wydawać dzieła z klasyki literatury polskiej, które stanowiłyby „Bibliotekę Polaka”. Wydawnictwo i drukarnia (przyjmowała także zlecenia z zewnątrz) istniały do 1987 roku, kiedy to po śmierci Założyciela zostały zamknięte z powodu długów związanych z zakupem maszyn drukarskich.

Serwis korzysta z plików cookies, czyli tzw. „ciasteczek”. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj
Akceptuję