Cena brutto 0.00 pln
ilość 0 shop-koszyk-get-ilosc-szt

POWITANIE

Serdecznie witamy na naszej nowej stronie internetowej.
W razie wątpliwości lub problemów prosimy o wiadomość: wydawnictwo@wydawnictwo-oaza.pl lub telefon: 12 425 30 88
Wszystkich naszych dotychczasowych klientów prosimy o ponowne założenie konta. Zachęcamy do rejestracji, która jest niezbędna do tego,
by w pełni korzystać z możliwości sklepu internetowego. 

 

 

 


ORGANIZACJA PRACY WYDAWNICTWA W WIELKIM TYGODNIU

Szanowni Klienci informujemy, że w Wielki Czwartek (29.03.2018 r.) Wydawnictwo będzie czynne do godziny 14.00. 
W Wielki Piątek (30.03.2018 r.) Wydawnictwo będzie nieczynne.

 


REGULAMIN KONKURSU „NASZ KALENDARZ 2019”

Wydawnictwo Światło-Życie (dalej zwane organizatorem) ogłasza konkurs na projekt ilustracji do kalendarza ściennego młodych na 2019 rok, który będzie miał tytuł „Światło w moim życiu”.

I. Przedmiot i cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które zostaną umieszczone w kalendarzu ściennym (12 kart miesięcznych oraz okładka). Prace nadsyłane do konkursu powinny tematycznie kojarzyć się
z hasłem roku formacyjnego (2019) w Ruchu Światło-Życie – „Światło w moim życiu”.
Inspiracji można szukać w słowach ks. Franciszka Blachnickiego, który wymienia 5 podstawowych źródeł światła: rozum, sumienie, słowo Boże, Jezus Chrystus, nauka Kościoła. Można też pokazać inne źródła światła dla życia człowieka. Wybrane ilustracje znajdą się w kalendarzu wraz
z adnotacją o autorze.

II. Wymagania dotyczące ilustracji

Ilustracje powinny:

 • odpowiadać tytułowi kalendarza,
 • mieć charakter ewangelizacyjny,
 • być nowoczesne, estetyczne i pomysłowe.

Ilustracje mogą być wykonane różnymi technikami:

 • grafika (tradycyjna lub cyfrowa)
 • rysunek
 • malarstwo
 • kolaż
 • fotografia

III. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich młodych uczestników Ruchu Światło-Życie (do lat 35).
 2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

IV. Terminy

 1. Ostateczny termin nadsyłania ilustracji to 18 maja 2018 roku.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 maja 2018 roku.

V. Warunki uczestnictwa w konkursie i wymagania, jakie powinien spełniać projekt

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie ilustracji na jedną z kart kalendarza, która spełnia wymagania zawarte w punkcie II.
 2. Projekt o wymiarze A3 (297 x 420 mm) i rozdzielczości 300 DPI powinien zostać wysłany
  w formacie pdf , tiff, bmp, png, raw, nef (lub innym bez kompresji stratnej).
 3. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 ilustracje.

VI. Miejsce składania prac konkursowych

 1. Projekty należy przesyłać na adres: redakcja@wydawnictwo-oaza.pl
 2. W mejlu należy podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) oraz krótką notatkę o autorze wraz
  z informacją o wieku.

VII. Ocena prac

 1. Prace oceniane będą zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt II niniejszego regulaminu.
 2. Oceny prac dokona jury powołane przez dyrektora Wydawnictwa Światło-Życie.

VIII. Nagroda

 1. Autorom ilustracji, które zostaną wykorzystane jako karty kalendarza, zostanie przyznana nagroda książkowa, gadżet oazowy oraz
  1 egzemplarz kalendarza. W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda zostanie zwielokrotniona o ilość kalendarzy.
 2. Każdego miesiąca zwycięskie prace (oraz ich Twórcy) będą prezentowane na facebooku Wydawnictwa Światło-Życie oraz na www. wydawnictwo-oaza.pl.

IX. Prawa autorskie

 1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób
  trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych wyżej, osoba zgłaszająca pracę zwalnia organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 3. Zwycięskie prace staną się własnością organizatora na podstawie umowy zawartej z autorami, którym przysługuje pełne autorskie prawo majątkowe do zwycięskiej pracy.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskich prac, przy współpracy z autorami,
  z poszanowaniem oryginalnej formy projektu. Inni autorzy zachowują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych swoich prac. Przekazanie praw dotyczy wyłącznie zwycięzców.

X. Postanowienia końcowe

 1. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora: www.wydawnictwo-oaza.pl, oraz na stronie: www.oaza.pl.
 2. Laureaci konkursu zostaną indywidualnie poinformowani o wygranej.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz informacji o nich, a także prawo do opublikowania prac konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w mediach i w Internecie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
 5. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wydawnictwo Światło-Życie, email: wydawnictwo@wydawnictwo-oaza.pl, tel.: 12 425 30 88.

 


OGŁOSZENIE ZNAKU ROKU OŻK 2018


W czasie tegorocznej Kongregacji Odpowiedzialnych został oficjalnie przedstawiony znak roku OŻK 2018.
Zwycięzkim projektem została praca Marii Sewerynowicz!

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA ZNAK ROKU

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie oraz Wydawnictwo Światło-Życie składają podziękowanie  uczestnikom konkursu za zainteresowanie rywalizacją i zaangażowanie.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, na spotkaniu Centralnej Diakonii Jedności wytypowano zwycięzcę. Zostały przyznane 3 nagrody główne. Dwie nagrody główne (dodatkowe) ufundował moderator generalny ks. Marek Sędek. Przyznanie trzech nagród głównych podyktowane było faktem,
iż zaprezentowane prace są interesujące i profesjonalne.

W roku formacyjnym może nam jednak towarzyszyć tylko jeden znak i dlatego Centralna Diakonia Jedności postanowiła oddać decydujący głos uczestnikom naszego ruchu, a zwłaszcza młodzieży. Zapraszamy zatem do głosowania na jeden spośród trzech znaków. Oddawanie głosów na wybrany znak będzie możliwe poprzez stronę www.oaza.pl. Głosowanie odbędzie się w dniach od 2 do 9 lutego 2018, o czym będziemy informować na bieżąco. Znak, który otrzyma największą liczbę polubień będzie nam towarzyszył w ciągu roku formacyjnego 2018/2019. Hasło tego roku brzmi: „Młodzi w Kościele”.

Nagrody przewidziane dla wszystkich osób biorących udział w zmaganiach konkursowych prześlemy pocztą do końca lutego 2018 roku.

Zwycięzcami konkursu zostały:

– Beata Górka

– Anita Dzierzgowska

– Maria Sewerynowicz

Laureatom składamy gratulacje!

Zwycięskie prace zostaną przedstawione w dniu rozpoczęcia głosowania.

 


EXSULTATE DEO – PROMOCJA DLA PARAFII I SEMINARIÓW DUCHOWNYCH

Śpiewnik Exsultate Deo jest znany na rynku wydawniczym od wielu lat. Egzemplarze aktualnie dostępne to już jego dziesiąte wydanie. Pierwotnie śpiewnik służył pomocą w przygotowaniu liturgii sprawowanej w czasie oazowych rekolekcji i w oazowych wspólnotach parafialnych. Dzisiaj wykorzystują go także inne wspólnoty kościelne, parafie i seminaria duchowne. W 2015 roku Komisja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski potwierdziła liturgiczny charakter tego śpiewnika.

Exsultate Deo zawiera części stałe mszy świętej, uporządkowane według cyklów mszalnych, wzbogaconych o pieśni na aspersję i śpiewy uwielbienia. Po nich następują śpiewy procesyjne na poszczególne okresy roku kościelnego. Dalej umieszczony jest wybór psalmów do wykorzystania na różne okazje, zestaw pieśni maryjnych i śpiewów na różne okazje. Formacji liturgicznej korzystających z tego śpiewnika mają służyć otwierające śpiewnik teksty z Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, które dotyczą znaczenia śpiewu, omawiają poszczególne śpiewane części mszy świętej, funkcje liturgiczne kantora, psałterzysty, dyrygenta chóru i organisty.

Dla parafii i seminariów mamy szczególną ofertę. W związku z tym, przed złożeniem zamówienia w sklepie internetowym, prosimy o telefon
do Wydawnictwa (12 425 30 88lub e-mail (wydawnictwo@wydawnictwo-oaza.pl).

 

 

Serwis korzysta z plików cookies, czyli tzw. „ciasteczek”. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj
Akceptuję