7. Spotkanie Kościoła - Oblubienicy z Chrystusem Oblubieńcem

6,15 zł

Łączny czas

61:26 min.

Próbka

Typ

Pliki

1. Ecclesia Mater - Mater Ecclesiae2. Obraz niewiasty oblubienicy i matki odnoszony do Kościoła3. Uobecnienie Chrystusa Oblubieńca, urząd w Kościele4. Kościół Matka (macierzyńska funkcja Kościoła spełniana przez wszystkich)5. Pośrednictwo zbawcze Kościoła6. Udzielanie się Boga człowiekowi7. Porządek pneumatologiczny pośrednictwa zbawczego8. Soborowa wizja Kościoła9. Zagadnienie apostolstwa10. Przekazywanie życia w Kościele11. Tajemnica apostolstwa12. Tajemnica paschalna, wymiana miłości Ojca i Syna13. Godzina krzyża, spotkanie miłości Chrystusa i Maryi14. Maryja - typ Kościoła15. Pośrednictwo zbawcze, chrystologiczne i pneumatologiczne16. Dialogiczna struktura egzystencji kapłańskiej

Wydawnictwo

Opis: 
Konferencja wygłoszona na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w pierwszym tygodniu lipca 1970 r. podczas kursu przygotowawczego zorganizowanego dla moderatorów i moderatorek OŻK.

Kategoria produktu