5. Związek między ewangelizacją a wyzwoleniem

6,15 zł

Łączny czas

47:20 min.

Próbka

Typ

Pliki

1. Wyzwolenie jako warunek zjednoczenia2. Ewangelizacja a wyzwolenie3. Brak wiary w wyzwalającą moc Ewangelii4. Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Etap ewangelizacji.5. Sytuacja Społeczna6. Elementy teologii wyzwolenia7. Kontynuowanie wyzwoleńczej misji Chrystusa8. Wyzwolenie przez prawdę9. Wolność dzieci Bożych10. Wyzwolenie przez krzyż11. Wyzwolenie od lęku

Wydawnictwo

Opis: 
Konferencja wygłoszona w ramach Szkoły Apostolskiej podczas Oazy Nowego Życia I stopnia dla dorosłych. Krościenko nad Dunajcem, 1 lipca 1981 r. Tekst konferencji w: ks. Franciszek Blachnicki, Jedność i diakonia, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2009, s. 81-94.

Kategoria produktu