4. Problem wychowania do czystości

6,15 zł

Łączny czas

40:08 min.

Próbka

Typ

Pliki

1. Fenomenologia osoby wg Karola Wojtyły2. System wychowawczy stosowany w oazach3. Tworzenie klimatu sprzyjającego czystości. Czystość w relacji do wartości osoby.4. Manicheizm5. Traktowanie osoby jako podmiotu6. Godność kobiety7. Relacja osoby do osoby na miłości8. Traktowanie osoby na sposób rzeczy9. Współczesne zniewalanie człowieka10. Zniewalanie człowieka przez wynaturzenia seksualne11. Egoizm wymierzony przeciw życiu poczętemu12. Fenomen wstydu13. Szczególna praca wychowawcza wśród dziewcząt14. Styl wstydliwości i skromności w oazach

Wydawnictwo

Opis: 
Wykład wygłoszony w Oazie Wychowawczej w lipcu 1981 r. w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku.

Kategoria produktu