4. Martyria - świadectwo

6,15 zł

Łączny czas

47:58 min.

Próbka

Typ

Pliki

1. Pojęcie świadectwa.2. Warunki świadectwa: słowo, znak, wiara.3. Wiara w kontaktach międzyosobowych.4. Odpowiedź na świadectwo: wiara, zaufanie, spotkanie osób.5. Najpełniejsze świadectwo - oddanie siebie - martyria.6. Spotkanie osobowe z Bogiem; objawienie, Słowo Wcielone.7. Chrystus - Świadek, Martyr żąda wiary.9. Pośrednictwo zbawcze Kościoła (przepowiadanie słowa - sprawowanie sakramentów) - uobecnione świadectwo Chrystusa.9. Odpowiedź na świadectwo Chrystusa: przyjęcie go przez wiarę w Duchu Świętym.10. Symbolika światła (świecy) w liturgii.11. Świadectwo Syna, świadectwo Ducha. Wiara ożywiona miłością.12. Nasze świadectwo aż do oddania życia. Męczennicy.13. Martyria w oazach.

Wydawnictwo

Opis: 
Konferencja wygłoszona na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w pierwszym tygodniu lipca 1970 r. podczas kursu przygotowawczego zorganizowanego dla moderatorów i moderatorek OŻK.

Kategoria produktu