4. "FOS - ZOE" - znak jedności

6,15 zł

Łączny czas

51:03 min.

Próbka

Typ

Pliki

1. Jedność światła i życia2. "Duchowa schizofrenia"3. Jedność oparta na prawdziwej wizji człowieka4. Biblijny ideał człowieka5. Podstawowe zakłamanie6. Pokora - życie zgodne z prawdą7. Wyzwolenia przez prawdę8. Wolność to swawola?9. Wolność to użycie?10. Wolność nieograniczona?11. Wezwanie przez prawdę12. Dobrowolne uzależnienie od prawdy13. Wyzwolenie od lęku14. Postulat koncentracji etycznej15. Płaszczyzny realizacji jedności16. Rozum17. Sumienie18. Stosunek do słowa Bożego19. Relacja do Jezusa Chrystusa20. Kościół21. Integralny program wychowania nowego człowieka

Wydawnictwo

Opis: 
Konferencja wygłoszona w ramach Szkoły Apostolskiej podczas Oazy Nowego Życia I stopnia dla dorosłych. Krościenko nad Dunajcem, 29 czerwca 1981 r. Tekst konferencji w: ks. Franciszek Blachnicki, Jedność i diakonia, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2009, s. 199-214.

Kategoria produktu