3. Ewangelizacja drogą do jedności

6,15 zł

Łączny czas

59:43 min.

Próbka

Typ

Pliki

1. Jedność z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym2. Braterstwo dzieci jednego Ojca3. Jednocząca moc przebaczenia w Chrystusie4. Przemiana w Duchu Świętym5. Nowe życie drogą do jedności6. Ewangelizacja w służbie jedności7. Nowe warunki głoszenia Ewangelii8. Przepowiadanie Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego9. Potrzeba nowego zapału10. Wszyscy są wezwani do ewangelizacji11. Wszyscy są wezwani do ewangelizacji - cz.112. Wszyscy są wezwani do ewangelizacji - cz.213. Wszyscy są wezwani do ewangelizacji - cz.314. Film "Jezus"

Wydawnictwo

Opis: 
Konferencja wygłoszona w ramach Szkoły Apostolskiej podczas Oazy Nowego Życia I stopnia dla dorosłych. Krościenko nad Dunajcem, 29 czerwca 1981 r. Tekst konferencji w: ks. Franciszek Blachnicki, Jedność i diakonia, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2009, s. 63-79.

Kategoria produktu