2. Wspólnota - życie - miłość

6,15 zł

Łączny czas

36:35 min.

Próbka

Typ

Pliki

1. Pojęcia: "życie" (zoe), "miłość" (agape), "wspólnota" (koinonia). Idea "życia" w Piśmie Świętym.2. "Życie" u św. Pawła3. "Życie", "miłość", "wspólnota" u św. Jana4. Wieloznaczność słowa "miłość"5. Agape miłość piękna, osobowa6. Agape w Piśmie Świętym7. Nowe przykazanie miłości8. Agape w nas9. Agape tworzy wspólnotę Kościoła10. Agape - życie Trójjedynego Boga11. Agape - dawanie siebie12. Agape - podstawowe prawo oazy; Niepokalana wzorem

Wydawnictwo

Opis: 
Konferencja wygłoszona na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w pierwszym tygodniu lipca 1970 r. podczas kursu przygotowawczego zorganizowanego dla moderatorów i moderatorek OŻK.

Kategoria produktu