1. Nowy człowiek. Personalistyczno-maryjna koncepcja wychowania człowieka

6,15 zł

Łączny czas

46:53 min.

Próbka

Typ

Pliki

1. Obraz człowieka w różnych systemach filozoficznych2. Chrześcijański obraz człowieka3. Wypaczenia tego obrazu w wychowaniu4. Konieczność pełnej, integralnej wizji człowieka5. Personalistyczno-maryjna koncepcja wychowania człowieka6. Człowiek osoba: dar i zadanie7. Cel wychowania i samowychowania8. Etapy realizacji osoby ludzkiej9. Ideał osoby: posiadanie siebie w dawaniu siebie10. Personalizm dialogiczny11. Człowiek w świetle Objawienia; wzorem Trójca święta12. Osoba upadła i nowy człowiek13. Niepokalana jako wzór osobowy

Wydawnictwo

Opis: 
Konferencja wygłoszona do księży na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w drugim turnusie OŻK 1973 r.

Kategoria produktu