Obrazek ROZMOWA Z MATKĄ SYNÓW ZEBEDEUSZA

0,30 zł

Typ

Format:
68x120 mm

Matka synów Zebedeusza przyszła do Jezusa i prosiła Go, aby wyróżnił jej synów, dając im w swoim królestwie miejsce po swojej prawej i lewej stronie. Prośba ta wywołała oburzenie pozostałych uczniów. Jezus uciszył ich słowami:

Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Kategoria produktu