ZOSTAŁA NAM POWIERZONA EWANGELIA

Opracowanie: Irena Chłopkowska

10,00 zł

Typ

ISBN:
978-83-7535-001-2
Rok wydania:
2007
Format:
127x200 mm
Stron:
104
Oprawa:
miękka
Miejsce wydania:
Kraków

Wydawnictwo

Konieczność ewangelizacji wynika najpierw i przede wszystkim z nakazu Jezusa Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15), „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20).
Ewangelia ma być głoszona całemu światu, ma być głoszona aż do końca czasów, ma być głoszona wszelkiemu stworzeniu. Ten powszechny nakaz ewangelizowania obowiązuje ludzi w każdym pokoleniu. A podmiotem tej ewangelizacji, czyli grupą ludzi odpowiedzialnych za to, żeby ten nakaz wykonać, są przede wszystkim wyznawcy Chrystusa, ci, którzy już w Niego uwierzyli, uczniowie Chrystusa stanowiący Jego Kościół. Cały Kościół jest misyjny ze swojej natury. Być Kościołem to znaczy być posłanym przez Chrystusa. Na ile ktoś należy do Kościoła i należycie przeżywa swoją przynależność do niego, na tyle czuje się odpowiedzialny za misję Chrystusa, za kontynuowanie Jego dzieła.
Ks. Franciszek Blachnicki

Kategoria produktu