WYZWOLENIE W CHRYSTUSIE II

Jako zasada działań pastoralnych wobec osób o orientacji homoseksualnej cz. II

19,00 zł

Typ

ISBN:
83-913480-4-0
Rok wydania:
2001
Format:
145x205 mm
Stron:
152
Oprawa:
miękka
Miejsce wydania:
Krościenko n.D.

Wydawnictwo

Książka zawiera materiały z drugiej międzynarodowej konferencji na temat „Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych wobec osób o orientacji homoseksualnej”, która została zorganizowana przez Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego w Lublinie-Dąbrowicy w dniach 20-22 października 2000 r.
Głównymi prelegentami tej sesji byli: p. Richard Cohen z Waszyngtonu oraz ks. prof. Zbigniew Kiernikowski z Rzymu. Pierwszy z nich jest psychoterapeutą. Przez wiele lat zmagał się ze swoimi skłonnościami homoseksualnymi, starał się dotrzeć do ich przyczyn i poszukiwał drogi wyjścia z uzależnienia. Jego poszukiwania i wysiłek włożony w odzyskanie swojej męskości zaowocowały nie tylko osobistym uzdrowieniem, ale pozwoliły też wypracować metodę pomagania innym. Podczas konferencji w Lublinie-Dąbrowicy dzielił się swoim doświadczeniem i zaprezentował wypracowany przez niego model terapii. Jednym z jego istotnych elementów jest czynnik duchowy – odkrywanie swojej wartości w oczach Boga, przyjmowanie Jego uzdrawiającej miłości i mocy do przebaczenia. Pogłębieniem i uzupełnieniem tego wymiaru terapii były wypowiedzi biblisty, ks. prof. Z. Kiernikowskiego. Podkreślały one konieczność skonfrontowania się człowieka-chrześcijanina z wewnętrznym cierpieniem, którego doświadcza z powodu zranienia brakiem miłości. Jeśli to zranienie nie zostanie poddane mocy Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Chrystusa, staje się podłożem wszelkich nieprawidłowych postaw i zachowań człowieka, który chce „na własną rękę” zaspokoić swoją potrzebę miłości. Książka może służyć pomocą zarówno duszpasterzom, jak i psychoterapeutom. Może też wnieść światło nadziei i konkretną pomoc w życie osób, które cierpią nie tylko z powodu orientacji homoseksualnej, ale również ze względu na inne trudności spowodowane brakiem zaspokojenia potrzeby miłości.

Książka prezentuje treści zawarte w tytule: WYJŚĆ NA PROSTĄ.

Kategoria produktu