Blachnicki Franciszek
Wyświetlane 37 - 54 z 85
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w pierwszym tygodniu lipca 1970 r. podczas kursu przygotowawczego zorganizowanego dla moderatorów i moderatorek OŻK.

Łączny czas

33:44 min.

Próbka

Pliki

1. Potrzeba znaku centralnej idei Żywego Kościoła.2. Tajemnica osoby kluczem do zrozumienia tajemnicy Kościoła.3. O. Maksymilian Kolbe - dar dla odnowy Kościoła.4. Program o. Maksymiliana: bezgraniczne oddanie siebie.5. Program o. Maksymiliana: technika w służbie najwyższych wartości.6. Ruch Żywego Kościoła pod opieką o. Maksymiliana.7. O. Maksymilian wskazuje na Niepokalaną.8. Kult maryjny w ujęciu o. Maksymiliana: W = w.9. Niepokalana drogowskazem dla współczesnej ludzkości. Celibat kapłański.10. Pod sztandarem Niepokalanej budować żywy Kościół.11. Eucharystia - uobecnienie aktu Chrystusowego oddania siebie Ojcu.12. O. Maksymilian, Niepokalana, Chrystus i jego ofiara - idee wychowawcze żywego Kościoła.
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona w ramach Szkoły Apostolskiej podczas Oazy Nowego Życia I stopnia dla dorosłych. Krościenko nad Dunajcem, lipiec 1981 r.

Łączny czas

50:43 min.

Próbka

Pliki

1. Synteza dotychczasowych tematów konferencji2. Jedność ruchów odnowy w Kościele3. Ruch charyzmatyczny w Kościołach protestanckich4. Ruch charyzmatyczny w Kościele katolickim5. Poszukiwanie jedności w ruchach charyzmatycznych6. Nurt charyzmatyczny i ewangelizacyjny w Ruchu Światło-Życie7. Inicjatywa jedności pomiędzy ruchami odnowy8. Podstawy budowania jedności między ruchami odnowy9. Pierwszy kongres ruchów w Rzymie10. Odnowienie wizji kultu maryjnego drogą do jedności11. Zakończenie
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona w ramach Szkoły Apostolskiej podczas Oazy Nowego Życia I stopnia dla dorosłych. Krościenko nad Dunajcem, 26 czerwca 1981 r.

Łączny czas

38:04 min.

Próbka

Pliki

1. Słowo wstępne2. Hasło roku 1981 w oazach: "Jedność i diakonia"3. Potrzeba jedności4. Przyczyny powodzenia ideologii komunistycznej5. Brak katechizacji wśród dorosłych6. Nihilizm źródłem współczesnego terroryzmu7. Brak form duszpasterstwa dla ludzi w wieku 25-30 lat8. Chrystus dający odpowiedź na wszystkie nasze pytania egzystencjalne9. Gdzie jesteśmy my jako uczniowie Chrystusa?10. Program Jana Pawła II wizją dla konkretnego człowieka naszych czasów11. Program Ruchu Światło-Życie całościową wizją Kościoła
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Wykład wygłoszony w Oazie Wychowawczej w czerwcu 1981 r. w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku.

Łączny czas

55:13 min.

Próbka

Pliki

1. Porządek konferencji2. Pojęcie "wychowania"3. Za duży akcent na nauczanie, na oddziaływanie zewnętrzne4. Kultura masowa bazująca na nieznajomości natury ludzkiej5. Człowiek o nastawieniu konsumpcyjnym6. Typ współczesnego bohatera7. Ukazanie innych wartości człowiekowi8. Człowiek konsumpcyjny i społeczeństwo konsumpcyjne9. Współczesna cywilizacja daleka od prawdziwej natury człowieka10. Człowiek - świadoma i wolna osoba ludzka11. Systemy zagrażające wolności człowieka12. Osoba może być wychowywana i samowychowywana13. Podstawowe cechy bytu osobowego14. Manipulacja człowiekiem15. Posiadanie siebie w dawaniu siebie16. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga17. Cywilizacja miłości
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Wykład wygłoszony w Oazie Wychowawczej w czerwcu 1981 r. w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku.

Łączny czas

42:46 min.

Próbka

Pliki

1. Temat konferencji2. Maryja ideałem wychowawczym Nowego Człowieka3. "Ja jestem Niepokalane Poczęcie"4. Geneza metody oazy rekolekcyjnej5. Metoda św. Ignacego z Loyoli6. Metoda przeżyciowa w rekolekcjach oazowych7. Metoda zapobiegawcza św. Jana Bosko8. Ćwiczenia rekolekcyjne9. Weryfikacja owoców rekolekcji oazowych10. Metoda Oazy Dzieci Bożych zastosowana w oazach dla młodzieży i dorosłych11. Religia w swej istocie to jest życie12. Współczesna katechizacja dziecka13. Potrzeba doświadczenia życia religijnego14. Potrzeba doświadczenia wspólnoty15. Oaza doświadczeniem nowego życia16. Ruch Światło-Życie adresowany do modelu parafii17. Zakończenie
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona do księży na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem w drugim turnusie OŻK 1973 r.

Łączny czas

46:53 min.

Próbka

Pliki

1. Obraz człowieka w różnych systemach filozoficznych2. Chrześcijański obraz człowieka3. Wypaczenia tego obrazu w wychowaniu4. Konieczność pełnej, integralnej wizji człowieka5. Personalistyczno-maryjna koncepcja wychowania człowieka6. Człowiek osoba: dar i zadanie7. Cel wychowania i samowychowania8. Etapy realizacji osoby ludzkiej9. Ideał osoby: posiadanie siebie w dawaniu siebie10. Personalizm dialogiczny11. Człowiek w świetle Objawienia; wzorem Trójca święta12. Osoba upadła i nowy człowiek13. Niepokalana jako wzór osobowy
Stron: Format:
Rok wydania:
Blachnicki Franciszek
6,15 zł
Opis: 
Konferencja wygłoszona w ramach Szkoły Apostolskiej podczas Oazy Nowego Życia I stopnia dla dorosłych. Krościenko nad Dunajcem, 27 czerwca 1981 r. Tekst konferencji w: ks. Franciszek Blachnicki, Jedność i diakonia, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2009, s. 21-38.

Łączny czas

57:48 min.

Próbka

Pliki

1. Prawzór jedności2. Bóg jest miłością3. Chrystus prawzorem człowieka4. Bóg posiada siebie przez dawanie siebie5. Przyczyna braku jedności6. Antyteza Bożego planu jedności7. Stalin jeden z najbardziej bojących się ludzi8. Relacja niewolnik - pan9. Ludzkie pragnienie jedności skażone egoizmem10. Etapy budowania jedności. Wychowanie Nowego Człowieka.11. Tworzenie Nowej Wspólnoty12. Kształtowanie Nowej Kultury13. Różnica między communio a komunizmem
Stron:
88
Format:
110x180
Rok wydania:
2 015
Stron:
68
Format:
110x180
Rok wydania:
2 010
Stron:
64
Format:
110x180
Rok wydania:
2 008
Stron:
80
Format:
110x180
Rok wydania:
2 015
Stron:
72
Format:
110x180
Rok wydania:
2 013
Stron:
79
Format:
110x180
Rok wydania:
2 007
Stron:
80
Format:
125x200
Rok wydania:
2 008
Stron:
56
Format:
140x210
Rok wydania:
2 013
Stron:
100
Format:
110x180
Rok wydania:
2 015
Stron:
64
Format:
145x205
Rok wydania:
2 013
Stron:
80
Format:
125x200
Rok wydania:
2 001

Strony